11. Decret 78/2005 de 15 de juliol, pel qual es declara d’interès públic, l’exercici d’un segon lloc de treball en l’àmbit docent musical a l’illa de Formentera.