12. Declaració d’interès públic per a l’exercici d’un segon lloc de feina de caràcter assistencial en el sector públic sanitari i/o sociosanitari per part del personal sanitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Acord del Consell de Govern de 13 de juliol de 2018 pel qual es declara d’interès públic l’exercici
d’un segon lloc de feina de caràcter assistencial en el sector públic sanitari i/o sociosanitari per part
del personal sanitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Feu clic en l'enllaç Acord interès públic sanitaris.pdf per veure el fitxer.