13. Acord del Consell de Govern de 15 de desembre de 2017 pel qual es declara d’interès públic, a l’efecte de compatibilitzar dos llocs de feina al sector públic docent en l’àmbit de la CAIB, la impartició com a professor...

Acord del Consell de Govern de 15 de desembre de 2017 pel qual es declara d’interès públic, a l’efecte
de compatibilitzar dos llocs de feina al sector públic docent en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, la impartició com a professor del Conservatori Superior de Música de les Illes
Balears de les assignatures de Fonètica i Idiomes corresponents als idiomes italià, francès, alemany i
anglès

Feu clic en l'enllaç 13. ACG_interes_public_conservatori_superior_musica.pdf per veure el fitxer.