Resolució del conseller d’Administracions Públiques per la qual s’aprova el Protocol d’actuació per a la prevenció i l’actuació en els supòsits d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe o d’orientació sexual

Feu clic en l'enllaç UNITAT 5 - Protocol_assetjament_BOIB.pdf per veure el fitxer.