Omet navegació

Guia de l'alumnat

Imatge Coneixeu la plataforma. Feis una ullada als requisits tècnics abans de començar. Podeu fer servir l’enllaç al detector de configuració que trobareu en el punt «4. Programari necessari» d’aquesta mateixa Guia.
Imatge Imatge Organitzau el vostre temps d’estudi. Visualitzau l’apartat «2. Calendari» i l’apartat «3. Sistema d’avaluació» d’aquesta mateixa Guia. L'autoformació facilita una gran flexibilitat horària, però pensau que haureu de fer feina de valent. Pensau també que us podeu connectar des de qualsevol lloc; només necessitau un ordinador amb connexió a Internet.
Imatge  Navegau i explorau els continguts. Recercau tot allò que us interessi en els materials de tipus bàsic i ampliau els coneixements amb el material complementari que es proposa (material d'aprofundiment). Ajudau-vos de les etiquetes que acompanyen les unitats de coneixement. 
Imatge Motivau-vos! Si veis que el curs té algun punt que no us agrada o que es podria adaptar millor al vostre lloc de treball, comentau-ho amb el personal d'ebapenlinia; així, les persones autores del curs podran corregir-lo per millorar l'experiència d'aprenentatge. Tot s’ha de polir, res és perfecte d’origen. Pensau que, en el curs, els alumnes sou els principals protagonistes.
Imatge Una vegada acabat el curs, aplicau tot allò après al vostre lloc de treball.
Icones extretes de GraphicLoads, amb llicència Freeware. <http://www.iconarchive.com/artist/graphicloads.html>