Omet navegació

UNITAT 1. LA NOVA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC

UNITAT 1. LA NOVA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC

Introducció
1. Objecte i àmbit d'aplicació
2. Classes de contractes del Sector Públic
3. Encàrrecs de gestió a mitjans propis
4. Disposicions generals sobre la contractació del Sector Públic
5. Les parts en el contracte
6. L'objecte del contracte
7. L'import del contracte
8. Garanties del compliment contractual

Autoria i llicència

by-nc-sa_eu

Els continguts d'aquesta activitat formativa estan subjectes a una llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License.

Autoria: Jesús Salvá Blanco

Data d'actualització: maig de 2022