Omet navegació

Unitat 4. Mesures i actuacions als centres de treball front a la Covid-19

UNITAT 3

1. Conjunt de mesures generals

2. Mantenir la distància de seguretat de dos metres

3. Dur a terme un adequat rentat de mans

4. Atenció als objectes d’ús habitual durant la jornada laboral

L’Escola Balear d’Administració Pública, en qualitat d’òrgan contractant de l’elaboració d’aquests materials, amb la voluntat de contribuir a la lliure difusió del coneixement, difon aquests materials sota una llicència creative commons reconeixement-no comercial-compartir igual.

Material elaborat pel Servei de Prevenció de Riscs Laborals.
Maig 2020

NOTA


Recordau que tota la informació i documentació relacionada amb el nou coronavirus es troba en continua revisió i actualització, per la qual cosa ÉS MOLT IMPORTANT ANAR CONSULTANT ELS ORGANISMES OFICIALS, per si ha hagut canvis en les recomanacions.

A més, moltes indicacions d’actuacions aniran lligades a les diverses situacions existents: estat d’alarma, fases de desescalada, nova normalitat.