Fletxa Àrea GDRH (Gestió i desenvolupament de RRHH)

Data de finalització del curs: 06/10/2020 


Fletxa Àrea GDRH (Gestió i desenvolupament de RRHH)

Data de finalització del curs: 28/05/20

Fletxa Àrea GDRH (Gestió i desenvolupament de RRHH)

Data de finalització del curs: 31/03/2021 


Fletxa Àrea GDRH (Gestió i desenvolupament de RRHH)

Data de finalització del curs: 06/04/2020 


Fletxa Àrea GDRH (Gestió i desenvolupament de RRHH)

Data de finalització del curs: 05/05/2020 


Fletxa Àrea GDRH (Gestió i desenvolupament de RRHH)

Data de finalització del curs: 29/06/2020