Fletxa Àrea GOI (Gestió de l'organització i innovació)

Àrea GOI (Gestió de l'organització i innovació)
 Data de finalització del curs: 05/11/20

Àrea GOI (Gestió de l'organització i innovació) 
 Data de finalització del curs: 10/11/2020