Model de resolució d'inici d'expedient disciplinari

Feu clic en l'enllaç Model resolucio inici funcionari (Unitat 3).pdf per veure el fitxer.