Omet navegació

Unitat 1. Informació general

UNITAT 1

1. Conceptes i mecanisme de transmissió

2. Podem pensar que ens hem contagiat si...

3. Què hem de fer si tenim símptomes de Covid-19?

4. Diferència entre quarantena, aïllament i distanciament

L’Escola Balear d’Administració Pública, en qualitat d’òrgan contractant de l’elaboració d’aquests materials, amb la voluntat de contribuir a la lliure difusió del coneixement, difon aquests materials sota una llicència creative commons reconeixement-no comercial-compartir igual.

Material elaborat pel Servei de Prevenció de Riscs Laborals.
Maig 2020

NOTA


Recordau que tota la informació i documentació relacionada amb el nou coronavirus es troba en continua revisió i actualització, per la qual cosa ÉS MOLT IMPORTANT ANAR CONSULTANT ELS ORGANISMES OFICIALS, per si ha hagut canvis en les recomanacions.

A més, moltes indicacions d’actuacions aniran lligades a les diverses situacions existents: estat d’alarma, fases de desescalada, nova normalitat.