Omet navegació

Unitat 2. Actuacions individuals front a la Covid-19

UNITAT 2

1. Evitar tocar-se la cara

2. Mesures d’higiene respiratòria adequades

3. Les mascaretes individuals

4. El rentat de mans i l’ús dels guants

5. Actuacions durant l’ús del transport públic

L’Escola Balear d’Administració Pública, en qualitat d’òrgan contractant de l’elaboració d’aquests materials, amb la voluntat de contribuir a la lliure difusió del coneixement, difon aquests materials sota una llicència creative commons reconeixement-no comercial-compartir igual.

Material elaborat pel Servei de Prevenció de Riscs Laborals.
Maig 2020

NOTA


Recordau que tota la informació i documentació relacionada amb el nou coronavirus es troba en continua revisió i actualització, per la qual cosa ÉS MOLT IMPORTANT ANAR CONSULTANT ELS ORGANISMES OFICIALS, per si ha hagut canvis en les recomanacions.

A més, moltes indicacions d’actuacions aniran lligades a les diverses situacions existents: estat d’alarma, fases de desescalada, nova normalitat.