Omet navegació

2. Calendari

Aquest curs no té dates d'obertura i de tancament. És un recurs que es posa a la vostra disposició perquè aneu treballant al vostre ritme, sense cap tipus de termini establert.

La càrrega lectiva assignada a aquest curs és de 25 hores que es poden distribuir com vulgueu encara que us recomanam que seguiu la distribució proposada.

MÒDUL

TÍTOL

Mòdul 1

 El perquè de l’administració electrònica i normativa de referència

Mòdul 2

 L’administració electrònica des del punt de vista de la ciutadania

Mòdul 3

L’administració electrònica des del punt de vista de les administracions públiques

Mòdul 4

L’administració electrònica des del punt de vista de l’empleada o empleat públic

Mòdul 5

L’administració electrònica avui a la CAIB

L’objectiu del Programa d'Autoaprenentatge és l’adquisició de coneixements de manera autònoma. Per això, aquesta activitat formativa no té servei de tutoria.