Omet navegació

3. Sistema d’avaluació

Dins cada unitat d'aquesta activitat trobareu uns tests d'autoavaluació dels continguts.

En qualsevol cas, l'EBAP pot programar una prova d'acreditació dels coneixements per tal d'expedir un certificat d'aprofitament del curs. Us recomanam que quedeu pendents de les convocatòries que l'EBAP publicarà mitjançant la seva web <http://ebap.caib.es>