Omet navegació

4. Programari necessari

Navegador Mozilla Firefox
Adobe Reader
Moodle Mobile (App per a dispositius mòbils)

Per a veure els requisits tècnics mínims que necessitau i detectar la configuració del vostre equip pitjau aquí