Omet navegació

7. I... LES XARXES SOCIALS TAMBÉ PUNTUEN; LLAVORS..., SONEN!

Puntuar com toca els texts que escrivim per les xarxes socials ens ha de provocar la mateixa agradable sensació que experimentam quan redactam una carta, un informe, un examen... o qualsevol altre escrit que, com els anteriors, presenta un format més tradicional. A la nostra manera d’entendre-ho, direm que el text de la xarxa social ha d’activar igualment el mateix sentit rítmic que ens ha acompanyat al llarg de les explicacions dels diferents signes de puntuació.