Omet navegació

Guia d'estudi

FORMACIÓ GENÈRICA SOBRE LA COVID-19


SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS

DIRECCIÓ GENERAL DE FUNCIÓ PÚBLICA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

GUÍA D’ESTUDI

JUSTIFICACIÓ

OBJECTIUS

DESTINATARIS

AUTORIA

CALENDARI

METODOLOGIA

TUTORIES I AVALUACIÓ

CONTINGUTS

RECOMANACIONS PER A L’ESTUDI

PLA D’IGUALTAT