Tema Nom Descripció
Unitat 1. Corrupció, Política Comparada i Bon Govern (3 hores) Llibre Unitat 1

 Temes Unitat 1:

       1. Què és la corrupció i per què ens afecta

       2. Corrupció i política comparada

       3. Corrupció i bon govern 

Unitat 2. Corrupció en el sector públic i en el sector privat (3 hores) Llibre Unitat 2

     Temes Unitat 2:

       1. Corrupció en el sector públic

       2. Corrupció en el sector privat

Unitat 3. Corrupció, drets humans i gènere (3 hores) Llibre Unitat 3

  Temes Unitat 3:

       1. Corrupció i drets humans

       2. Corrupció i gènere

Unitat 4. Participació ciutadana i investigació de la corrupció (3 hores) Llibre Unitat 4

Temes Unitat 4:

       1. Participació ciutadana en la lluita contra la corrupció

       2. Detecció i investigació de la corrupció