Omet navegació

6. Bibliografia

  • Agència dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, Consell d’Europa (2010). Manual de legislació europea contra la discriminació.
  • Donoso López, S.; Portero Ronda, C.; Sandalinas Félez, L. (2009). La igualtat d’oportunitats entre dones i homes al mercat laboral: el repte dels plans d’igualtat. Projecte Aurora. Barcelona.
  • Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes.
  • Publications Office of the European Union. Strategic Engagement for Gender Equality 2016-2019 (2016). Louxemburg.