Omet navegació

1.4. Per a què ens serveix aprendre a tocar bé aquesta música

Al llarg de les pàgines següents comprovarem, a la pràctica, que els signes de puntuació són, en si mateixos i abans de res, signes (orto)gràfics. Això ens permet concloure —com sempre fan les obres de referència en la matèria— que l’ús pertinent dels signes de puntuació és tan necessari per comprendre qualsevol text escrit com l’aplicació correcta de les regles ortogràfiques i gramaticals. En efecte, perquè un text funcioni i acompleixi el seu propòsit comunicatiu ha de contenir i compaginar els dos aspectes assenyalats: una adequada correcció escrita i una puntuació que l’acompanyi.

En aquest sentit, convé aclarir que tant l’estructura com el contingut mateixos d’aquest treball s’han dissenyat a partir de les tres funcions bàsiques que exerceixen els signes de puntuació; o sigui:

 

DELIMITAR el discurs amb la finalitat de FACILITAR la interpretació correcta de la informació i EVITAR ambigüitats.

Tal vegada són moltes idees juntes, però quedem-nos ara per ara amb aquestes tres accions associades a la puntuació: delimitació, facilitació i evitació. Si les aplicam en el moment d’escriure o, senzillament, si les tenim interioritzades, de ben segur que entendrem el sentit últim de puntuar.