Omet navegació

1.1 Objectius

Aquesta acció formativa té com a objectiu difondre les idees bàsiques i principals de l'administració electrònica entre els empleats públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La idea és que serveixi per establir unes bases comunes entre els empleats públics i actuï com a catalitzador del canvi necessari que implica la transformació de la manera de fer feina de tots els empleats públics.