Omet navegació

3.3 Terminis

L’entrada en vigor de les Lleis 39/2015 i 40/2015 fou el 2 d’octubre de 2016, a excepció, i exclusivament, de les previsions de la llei 39/2015 relatives a:

  • Registre electrònic d’apoderaments

  • Registre electrònic

  • Registre d'empleats públics habilitats

  • Punt d'accés general electrònic de l'Administració

  • Arxiu únic electrònic

que es postposaren, inicialment, al cap de dos anys, però que l'agost de 2018 es tornaren a postposar 2 anys mes: 2 d'octubre de 2020.

Aquest ball de dates pot produir un poc d'inseguretat jurídica en segons quins aspectes i dur a pensar, erròniament, que encara no s'ha de complir el que marca la normativa. Aquesta pròrroga simplement ens dona més temps per poder complir el que se'ns exigeix, però si disposam dels mitjans, estam plenament obligats a emprar-los. Cal tenir en compte que no es pot passar d'un dia per l'altre, de l'1 d'octubre al 2 d'octubre de 2020, de no complir res a complir-ho tot.