Omet navegació

2.1 Què és l’administració electrònica?

La podríem definir com l’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) en les administracions públiques, combinat amb canvis organitzatius i noves aptituds, amb la finalitat de millorar els serveis públics i els processos democràtics i reforçar el suport a les polítiques públiques.