Omet navegació

2.3 Àmbits d'implantació de l'administració electrònica


L'administració electrònica implica un disseny nou de l'administració que comprèn un gran ventall d'aspectes a tenir en compte, de gran abast i que tenen com a centre, tots ells, les persones que formam l'Administració.

L'Administració serà tan electrònica com desitgin les persones que la formen