Omet navegació

3.2. Principals normes

Podeu trobar el llistat complet i actualitzat de la normativa referent a l’Administració electrònica en els enllaços següents:

No obstant això, llistam a continuació les principals que aplica la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: