Omet navegació

2.2 Per què?


El seu objectiu final és millorar la prestació dels serveis als ciutadans, les empreses i les entitats i augmentar la productivitat d’aquests serveis i la participació ciutadana mitjançant l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en l’àmbit de les seves competències.

Un dels pilars per dur a terme aquesta millora és, sense dubte, la implantació real d’una administració electrònica en tot el sentit ampli i que permeti o faciliti una governança basada en dades i una transparència vertadera en temps real.

Els avantatges que ofereix una plena implantació de l’administració electrònica són importants, tant per a la ciutadania com per a la mateixa administració.

Per a la ciutadania:

 • Accés als serveis públics les 24 hores, tots els dies de la setmana.

 • Simplificació dels tràmits amb l’Administració.

 • Rapidesa i agilitat en l’obtenció del servei que se sol·licita.

 • Estalvi del desplaçament físic a oficines o dependències de l’Administració.

 • Aplicació de principis bàsics de caire social: no-exclusió, accés a les noves tecnologies, etc.

Per a l’Administració:

 • Millora del servei i, per tant, de la imatge de l’Administració.

 • Millora de l’eficiència interna.

 • Integració dels diferents canals de prestació.

 • Foment de l’ús generalitzat de les noves tecnologies.

 • Generació de fortes economies d’escala (costos de transacció més baixos).

 • Impuls profund de la transformació de l’Administració.