Omet navegació

Unitat 2

EL PROCEDIMENT DE REINTEGRAMENT: QÜESTIONS PRÈVIES, FASES, RECURSOS I RECAPTACIÓ

CONTINGUTS


OBLIGATS A REINTEGRAR

PROCEDIMENT PER DECLARAR LA INVALIDESA DE LA RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ

PROCEDIMENT DE REINTEGRAMENT PER INCOMPLIMENTS DEL BENEFICIARI

COMPETÈNCIES

FASES PROCEDIMENTALS DEL PROCEDIMENT DE REINTEGRAMENT DE SUBVENCIONS

INICIACIO
INSTRUCCIÓ
RESOLUCIÓ

RECURSOS

FASE RECAPTADORA

L’Escola Balear d’Administració Pública, en qualitat d’òrgan contractant de l’elaboració d’aquests materials, amb la voluntat de contribuir a la lliure difusió del coneixement, difon aquests materials sota una llicència creative commons reconeixement-no comercial-compartir igual.

Material elaborat per David Casado Llamas

Data d’elaboració: 2019