Omet navegació

2.3.1 Procediment ordinari

Consta dels següents tràmits: