Omet navegació

Unitat 2. Procediment d'elaboració de les disposicions administratives de caràcter general

Unitat 2. Procediment d'elaboració de les disposicions administratives de caràcter general

2.1 Titulars de la potestat reglamentària

2.2 Forma de les disposicions reglamentàries

2.3 Tràmits que integren el procediment d'elaboració de les disposicions administratives de caràcter general

2.3.1 Procediment ordinari
2.3.2 Procediment d'urgència
2.3.3 Procediment simplificat d'elaboració de texts consolidats de reglaments

2.4 La potestat reglamentària dels consells insulars


Els continguts d’aquesta activitat formativa són obra derivada del material Procediment d'elaboració de les disposicions administratives de caràcter general, elaborat per Mª Ángeles González Amate i Mª Antònia Marroig sota la llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License. Mª Ángeles González Amate n’ha fet l’actualització, sota la llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License."

Data d'elaboració: febrer de 2015
Data d'actualització: març de 2020