Omet navegació

Unitat 1. Introducció a les eines al núvol

UNITAT 1

  1. Introducció
  2. Què és el núvol?
  3. Avantatges de les eines al núvol
  4. Inconvenients de les eines al núvol
  5. Treball col·laboratiu i en equip
  6. Introducció al núvol de Google
  7. Creació d’un compte de Google
  8. Opcions del compte de Google

L’Escola Balear d’Administració Pública, en qualitat d’òrgan contractant de l’elaboració d’aquests materials, amb la voluntat de contribuir a la lliure difusió del coneixement, difon aquests materials sota una llicència creative commons reconeixement-no comercial-compartir igual.

Material elaborat per Sebastià A. Verger i Víctor Blanch
Data d'elaboració: 2017
Data d'actualització: 2020