Omet navegació

1.2 Estructuració de l’activitat formativa

Hem estructurat aquesta activitat formativa en el que creiem que són els eixos principals de l'administració electrònica. Sense entrar en un detall molt tècnic ni avançat, tant des del punt de vista tecnològic com normatiu, com funcional, els grans blocs s'organitzen segons el punt de vista dels diferents agents involucrats:

  • El perquè de l'administració electrònica.

  • Normativa de referència.

  • L'administració electrònica des del punt de vista de:

    • la ciutadania

    • les administracions públiques.

    • les empleades i els empleats públics.

  • L'administració electrònica a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.