Omet navegació

Unitat 2. Factors personals i externs de la gestió del temps

CONTINGUTS:

Factors personals:

  • manca de planificació
  • perfeccionisme
  • els bioritmes
  • delegació insuficient
  • actitud assertiva

Factors Externs:

  • les interrupcions de telèfon
  • les visites inesperades
  • reunions de feina
  • desorganització a l’área de treball
  • manca d’informació

Presa de decisions: priorització de tasques