Omet navegació

B. Fases del procediment administratiu

Iniciació

Ordenació

Instrucció

Terminació