Signatura digital de documents electrònics a la CAIB: tipus de signatura, eines disponibles

Títol: Signatura digital de documents electrònics a la CAIB: tipus de signatura, eines disponibles


Continguts:
    — Què necessitam per poder signar? Certificat d’empleat públic, DNIe, certificats personals
    — Tipus de signatura: senzilla, amb custòdia; individual, múltiple; interna, externa
    — Eines de signatura a la CAIB: Autofirma, assistent de signatura electrònica (IBKey), firma integrada dins aplicatius
    — Identificar firmes digitals amb Adobe Reader. Identificar validesa i data de firma

Impartit per:
    — Jesús Jiménez Herranz, cap del Servei d'Immersió Digital de l’Oficina Administració Electrònica de la CAIB.

Data enregistrament: 29/06/2022