Omet navegació

2. L’adolescència una etapa de canvis

En l’adolescència es produeixen canvis físic, hormonals, socials, psicològics, cognitius importants. Canvia de manera notable l’aparença física. La sexualitat es viu de forma intensa, apassionada i aclaparadora.

A la pubertat (8-13 anys) s’inicia el procés de canvis corporals que permet la transformació del cos infantil en un cos adult que finalitza a l’adolescència, devers l’edat de 19 anys.

Fins aproximada els 12 anys en els al•lots i els 10 anys en les al•lotes, la quantitat d'hormones sexuals en la sang és molt petita. A partir de la pubertat l’hipotàlem activa la hipòfisi i aquesta dóna ordres als testicles i als ovaris, que produeixen les hormones responsables del canvis que es donen a la pubertat.

El cos canvia:

A l’adolescència, és necessari acostumar-se a un cos nou i els canvis solen produir una mica de desconcert. Sovint oblidam que no hi ha cap persona igual, que cada cos és diferent i que la bellesa no és un concepte absolut; que allò que agrada a unes persones, pot no agradar a les altres. El que és important és conèixer-se, estimar-se, cuidar-se i gaudir del cos.

Cada persona té el seu propi atractiu el que realment fa atractiva una persona és el respecte i l’estimació que sent cap a ella mateixa.

Tant els al•lots com les al•lotes fan valoracions del seu propi cos i ho fan en positiu o en negatiu considerant diferents criteris:

  • l’opinió d’altres persones
  • el que marca la moda
  • els estereotips socials de masculinitat i feminitat
  • els estereotips socials de bellesa

S’ensenya a amagar els genitals i és freqüent que les referències als genitals es facin de forma grossera i vulgar i que es considerin parts del nostre cos “poc nobles”, que no mereixen ser tractats amb naturalitat i respecte. Cal superar aquests obstacles i aprendre a relacionar-nos amb el nostre cos de forma natural, sense vergonya ni por.

La manca de coneixement sobre el cos sexuat pot tenir conseqüències negatives en la vivència de la sexualitat:

  • Generar dependència d’altres persones ( que són “les que saben”).
  • Sentir por quant ocorre alguna cosa de la que no se’n te informació.
  • Exposar-se a pràctiques de risc amb més freqüència.
  • Tenir menys autonomia per deixar de complir el que s’espera de nosaltres per fet de ser dones o homes (estereotips de gènere).