Omet navegació

Unitat 1. Introducció

1.1 Introducció

1.2 Concepte de llei. Classe

1.2.1 Concepte i característiques de la llei
1.2.2 Classes de lleis
1.2.3 Disposicions del Govern amb rang o força de llei

1.3 Conceptes de disposicions administrativa de caràcter general

1.3.1 Concepte i característiques de les disposicions administratives
1.3.2 Principis aplicables a les disposicions administratives
1.3.3. Classes de disposicions administratives

1.4 Distinció de les disposicions administratives de caràcter general de la Llei i de l'acte administratiu

1.5 L'exercici de la iniciativa legislativa del Govern de les Illes Balears


Els continguts d’aquesta activitat formativa són obra derivada del material Procediment d'elaboració de les disposicions administratives de caràcter general, elaborat per Mª Ángeles González Amate i Mª Antònia Marroig sota la llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License. Mª Ángeles González Amate n’ha fet l’actualització, sota la llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License

Data d’elaboració: febrer de 2015
Data d'actualització: març de 2020