Omet navegació

Unitat 1. Factors de la gestió del temps

CONTINGUTS:

  • Introducció
  • Objectius
  • Optimització
  • Planificació del temps
  • Lladres del temps
  • Tòpics sobre la gestió del temps: Llei de Murphy, Llei de Pareto, Llei de Parkinson, Llei de Carlson, Llei d’Illich.