Omet navegació

Optimització

Optimitzar el temps no vol dir incrementar les hores dedicades a fer cada tasca, sinó fer un bon ús del temps disponible.

 

La manera d’aconseguir-ho és conèixer una sèrie de principis i tècniques que permetin organitzar-se per arribar als objectius planificats. Es tracta, sobretot, d’una qüestió d’autodisciplina, de compromís per canviar mals hàbits que impedeixen organitzar el temps d’una manera eficaç.

La gestió del temps suposa planificar i distribuir la feina de tal manera que cada acció es faci en el moment adequat.

Hi ha diversos tipus de tasques:

 • Tasques autoimposades: són les que s’imposa un mateix.
 • Tasques imposades pel sistema: exigències procedents del sistema o l’empresa.
 • Tasques imposades pel superior: exigències procedents del cap o superior.
 • Tasques imposades pels subordinats: exigències procedents de les persones a les quals supervisa o que estan sota el seu comandament.

La gestió del temps comporta els set passos següents:

 • Pas 1. Identificar les causes dels problemes relacionats amb el temps.
 • Pas 2. Formular objectius.
 • Pas 3. Establir prioritats.
 • Pas 4. Planificar a curt, mitjà i llarg termini.
 • Pas 5. Controlar i disminuir interrupcions.
 • Pas 6. Delegar tasques.
 • Pas 7. Utilitzar millor els recursos com l’agenda, l’ordinador i el telèfon.

 

Aprofitem el nostre temps!

 

El grau d’aprofitament del potencial de treball humà en l’economia es calcula que és com a molt d’un 30-40 %. La major part del temps i de l’energia es malgasten perquè manquen objectius, planificació, prioritats i visions de conjunt.

Únicament “manejant” prèviament, de manera continuada i conseqüentment el temps, aconseguireu un aprofitament més bo, o fins i tot òptim, del vostre temps valuós i escàs.

“Gestionar” el temps significa dominar el nostre propi temps i la nostra feina en lloc de ser dominats per aquests elements.

Les persones que triomfen tenen una cosa en comú: en algun moment de la seva vida s’han assegut a pensar a fons sobre com emprar i aprofitar el seu capital-temps.

Per tal que la vida sigui un èxit, hi ha d’haver un concepte ben pensat del temps i de la vida: el temps del qual disposam s’ha d’utilitzar, prèviament, per assolir fites o objectius professionals i personals. Només d’aquesta manera es pot establir una relació directa entre el domini de les tasques i les activitats diàries d’una banda, i la satisfacció personal i el propi progrés, de l’altra.

Allò que importa no és com bufa el vent, sinó la col·locació de les espelmes! Una perfecta "gestió" del temps obrirà nous camins per:

 • Obtenir una panoràmica més bona de les activitats i prioritats que tenim davant.
 • Tenir més temps lliure per a la creativitat (acció en lloc de reacció).
 • Dominar, reduir i evitar l’estrès.
 • Tenir més temps lliure per a la família, els amics, i un mateix.
 • Assolir conseqüentment i sistemàticament els objectius que ens hem proposat, i aconseguir que la vida tingui sentit.