Omet navegació

Llei de Parkinson

La llei de Parkinson exposa que:

 

Si disposam de molt temps, en tardarem molt a fer una tasca i si, per contra, disposam de poc temps, en tardarem poc.

 

Aquesta llei es basa en els postulats següents:

  • El temps invertit en una feina varia en funció del temps disponible.
  • Les tasques s’expandeixen o es comprimeixen segons el temps de què disposam per fer-les.
  • Com podem rendibilitzar el temps invertit en la realització de les nostres tasques?

 

Per rendibilitzar el temps invertit en les nostres tasques:

  • Hem d’establir els terminis de temps en funció del temps necessari i no en funció del temps disponible.
  • Hem de fixar els terminis de venciment, les dates límit, etc.