Omet navegació

Planificació del temps

La planificació del temps ens reportarà els avantatges següents:

  • Guanyarem panoràmica. La planificació ens permet tenir una visió conjunta i global de les nostres tasques.
  • Descarregarem la nostra memòria, ja que alliberarem la nostra ment de la feina de recordar el que s’ha planificat.
  • La planificació té un efecte d’automotivació, ja que facilita el record i augmenta el compromís amb les tasques per executar-les.
  • Com que tenim un guió per continuar la planificació, guanyam en concentració, ja que d’aquesta manera evitam les distraccions.
  • Tindrem un control de resultats, atès que la planificació ens ajudarà a no oblidar les tasques que haguem dut a terme.

La planificació ens proporcionarà informació a posteriori, perquè serveix d’arxiu d’informació sobre l’ús del nostre temps.