Omet navegació

Lladres del temps

"El nostre temps, en part ens el roben, en part ens el prenen, i el que ens queda el perdem sense adonar-nos-en" (Sèneca)

 

Quan les coses no discorren com hem pensat o com era d’esperar és perquè, sovint, es presenten interrupcions o impediments que trastoquen els nostres plans.

D’alguns d’aquests obstacles nosaltres mateixos en tenim la culpa, però d’uns altres el responsable és l’ambient que ens envolta.

Comencem autoestudiant la nostra feina! Què o qui ens roba el temps? Quins són els lladres de temps que coneixem?

Les preguntes poden ajudar-nos a examinar la nostra situació personal i laboral i a identificar els factors pertorbadors del temps.

A l’hora de fer una tasca, hi ha molts aspectes que poden suposar una pèrdua de temps, tant pel temps que s’inverteix a atendre’ls, com pel temps que s’empra a recuperar l’atenció cap a l’activitat.

Es tracta d’una sèrie de factors que dificulten la distribució del temps i que s’anomenen lladres del temps.

Els principals lladres del temps són:

 • Manca de planificació i definició d’objectius.
 • No utilitzar eines de gestió del temps.
 • Visites inesperades i interrupcions telefòniques.
 • No preveure prou temps per a les tasques.
 • No preveure un temps per a imprevists.
 • Cansament, estrès, malestar físic o psicològic.
 • Ajornar les tasques sense tornar a planificar-ne el temps.
 • No establir prioritats.
 • Tenir dificultats per dir “no”.
 • Perfeccionisme excessiu.
 • Problemes per delegar.
 • Desordre a l’àrea de treball.
 • Excessiu nombre de reunions i durada desmesurada d’aquestes.
 • Reaccions inadequades davant situacions crítiques.

Les causes que originen els lladres del temps són determinades, fonamentalment:

 • Pel comportament propi de la persona.
 • Per factors externs
 • Per l’organització a la feina