Omet navegació

Lleis que afecten la gestió del temps

Al contrari dels tòpics, hi ha algunes lleis que afecten realment (no sempre, però sí sovint) la gestió i planificació del temps i, per tant, és pertinent que les coneguem i hi reflexionem.

Aquestes lleis són:

  • Llei de Murphy.
  • Llei de Pareto.
  • Llei de Parkinson.
  • Llei de Carlson.
  • Llei d’Illich.