Omet navegació

Tòpics sobre la gestió del temps

Hi ha tòpics o idees que dificulten la gestió del temps perquè ens hi predisposen negativament. Aquests tòpics impedeixen una gestió del temps adequada, ja que pressuposen la manca d’eines per fer-la, i per tant, neguen el fet de poder intervenir davant un problema que existeix.

D’entre aquest tòpics, assenyalam els següents:

  • El temps marcat per dur a terme una tasca no influeix en la seva realització.
  • Utilitzar bé el temps és qüestió d’augmentar el nombre d’hores emprades en la realització d’una activitat.
  • La planificació és quelcom que poques vegades es pot dur a terme perquè no aporta aspectes pràctics.
  • Les coses ben fetes, millor fer-les un mateix.
  • No hi ha eines que ajudin a estalviar temps.
  • L’excés de feina es deriva de les exigències del lloc de feina.
  • Les interrupcions no es poden controlar.
  • Preveure temps per a les tasques no ajuda a dur-les a terme.
  • Millorar l’ús del temps implica retallar temps en la realització de les activitats.
  • Les persones amb llocs de feina més rellevants són les que coneixen millor el temps que es tarda a fer les coses.

 

Recordem que molts d’aquests tòpics tenen a veure amb l’actitud personal. L’actitud que s’adopta a l’hora d’abordar una situació pot facilitar les coses o, per contra, pot frenar les persones.