Omet navegació

Llei de Carlson

Tot treball interromput és menys eficaç i consumeix més temps que si es fa de manera continuada.

 

Les interrupcions en el treball constitueixen un vici que s’adquireix sense adonar-nosen, les autointerrupcions són molt més pernicioses que les interrupcions externes.

Com més divideixis una activitat, més temps empraràs per dur-la a terme.

Imatge

 

Què podem fer per lluitar contra les interrupcions?

Lluitar contra les interrupcions no és fàcil, però podem frenar-les si actuam de la següent manera:

  • Acabar sempre que podem la tasca que haguem iniciat.
  • Limitar les interrupcions externes, almenys durant un període de temps.