Omet navegació

Introducció

Si hi ha quelcom que hem d’apreciar a la nostra feina és el temps. L’hem d’apreciar per la seva importància i perquè la gestió incorrecta d’aquest pot influir negativament en la presa de decisions, en el treball realitzat, en el fet d’abordar nous assumptes i en definitiva, en el funcionament global de l’empresa.

 

“Pocs són els que tenen temps suficient i, malgrat això, tothom té gairebé tot el temps que hi ha” (Paradoxa del temps)

 

És més valuós que els diners. El capital que representa el nostre temps s’ha d’invertir amb compte.

El temps és un capital valuós:

  • Perquè és molt escàs.
  • Perquè no es pot comprar.
  • Perquè no es pot ni escatimar ni emmagatzemar.
  • Perquè no es pot multiplicar.
  • Perquè passa lentament, però inexorablement.
  • Perquè és vida.

El temps passa lentament... però inexorablement!

Quin valor li donam a una hora de la nostra vida?

Tenim tanta cura del nostre temps com dels nostres diners?

El nostre capital limitat, el temps, només el podem estimar: fins i tot en el cas d’una esperança de vida elevada, es disposa com a màxim d’aproximadament 200.000 hores de temps planificable.

 

Avui és el primer dia de la resta de la nostra vida!