Omet navegació

12. Compartir formularis

Podem compartir el formulari per fer-hi feina de manera col·laborativa accedint a l’apartat «Més» de la barra d’eines del formulari i fent clic a «Afegeix col·laboradors».

Figura 50. Afegir col·laboradors.

En fer-ho, apareix una finestra emergent que permet convidar més persones perquè col·laborin en el formulari.

Figura 51. Compartir el formulari.

El camp «Enllaç per compartir» permet enviar un enllaç al qual només podran accedir els nostres col·laboradors. Accedint a aquest enllaç, podran fer feina de manera col·laborativa en el nostre formulari.
Sota l’apartat «Qui hi té accés» podem canviar les opcions d’accés del formulari, per fer-lo públic o privat o per permetre que el puguin editar les persones que en tenguin l’enllaç.

Finalment, en el camp de text «Convida més persones» hi podem afegir les adreces electròniques o els noms d’usuari amb qui vulguem col·laborar.

La «Configuració de propietari» evita que els editors puguin convidar terceres persones a col·laborar en el formulari, si així ho volem.