Omet navegació

3. Crear un formulari

Per crear un formulari, hem de pitjar la icona + situada a la part inferior dreta de la finestra.

Figura 2. Botó per afegir un nou formulari.

A continuació, es crea un formulari en blanc, el qual hem de modificar al nostre gust i en el qual hem d’afegir preguntes.

Figura 3. Nou formulari en blanc.

Podem canviar el títol del formulari fent clic al camp del títol, situat a la part superior esquerra de la finestra.

Figura 4. Posar nom al formulari.

Tots els formularis tenen una secció inicial amb un títol, que es pot canviar fent clic al camp de text corresponent. Després d’aquest títol, hi ha una descripció, que també es pot modificar fent-hi clic i escrivint el text que vulguem. El formulari també crea una pregunta en blanc inicial, que modificarem més endavant.

Figura 5. Títol i descripció del formulari.

El formulari es mostrarà a la finestra inicial de Forms, des de la qual es pot modificar en qualsevol moment fent-hi clic.

Figura 6. Finestra inicial de Forms amb el formulari creat.

El pas següent és afegir preguntes al formulari perquè les persones destinatàries les responguin.