Omet navegació

2. Accés a Google Forms. Característiques generals

Per crear formularis, hem d’accedir a l’adreça següent al nostre navegador: https://docs.google.com/forms. S’obre una finestra similar a la que es mostra a continuació:

Figura 1. Finestra principal de Google Forms.

Aquesta és la finestra principal de Google Forms, des de la qual podem accedir als formularis creats amb anterioritat.