Omet navegació

8. Afegir seccions

Podem afegir seccions al nostre formulari, de manera que visualment es divideixi en diferents pantalles. Això és important en el cas de formularis molt llargs, atès que podem evitar una única finestra molt llarga i plena de preguntes. També ens serveix per dividir-lo en temes.

Per afegir una secció en el nostre formulari, hm de pitjar el botó «Afegeix una secció» situat al menú dret. Aquest menú apareix quan se selecciona un element del formulari. La secció apareixerà després de l’element triat.

Figura 34. Botó per afegir una secció.

Després de crear la secció, el formulari es dividirà i mostrarà el text «Secció X de Y» per a cada secció, en què X és la secció actual i Y el total de seccions.

Figura 35. Primera secció.

Figura 36. Segona secció.

Visualment, per a l’usuari, el formulari quedarà dividit en diferents pantalles. Per navegar d’una pantalla a una altra, ha de fer servir uns botons de navegació que apareixeran en el formulari automàticament.