Omet navegació

5. Afegir títols i descripcions

Podem afegir títols i descripcions a qualsevol part del formulari que poden servir per separar les diferents seccions en subseccions o temes.

Per afegir-ne un, hem de pitjar el botó «Afegeix un títol i una descripció» situat al menú de la part dreta que apareix quan seleccionam un element del formulari. El títol i la descripció apareixeran després de l’element seleccionat.

Figura 26. Botó per afegir un títol i una descripció.

Apareixerà un títol amb una descripció en blanc, que podem omplir fent clic als camps de text corresponents.

Figura 27. Modificar un títol.